Kohataotlus: Avaldused, määrused

Õppemaks 2020 (määruse muutmine) Avaldused, määrused

 • LASTEAIA LÕPUPIDU

  Metsahaldja ja Linnuhaldja rühma kooliminejate lõpupidu toimub 11. juunil 2020 kell 15.00 õues, Metsahaldja rühma terassi juures.

  Lasteaia lõpupeo korraldamisel lähtume toimumise hetkel kehtivatest EV Valitsuse poolt kehtestatud reeglitest. Sellest tulenevalt toimub lõpupidu ainult lõpetajatele, peole on oodatud ainult lapsevanemad, õed-vennad. Seoses kehtestatud piirangutega ei ole lõpupeol lubatud toitlustamine. Hoiame distantsi. Hoolime endast ja teistest.

  Riietus pidulik, kuid kindlasti arvestage ilmaga, vajadusel soojad riided, vihmakeebid.

  Loodame mõistvat suhtumist.

  Täpsem info rühmaõpetajatelt. • TÖÖKORRALDUS LASTEAIAS

  Alates 18.05.2020 on lasteaias avatud kõik rühmad. Kehtib edasi nõue, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed. Terved lapsed saab lasteaeda tuua, kui see on vajalik tööl käimise tõttu ja muude hädapäraste vajaduste tõttu. Kindlasti peab teavitama eelnevalt rühmaõpetajaid, hiljemalt eelmisel päeval enne lasteaeda tulekut.

  Laste üleandmine toimub jätkuvalt rühmade välisuste juures (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).

  Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele eliis.ee ja lasteaia kodulehe vahendusel.

  Info telefonil 5568 2768 ja 5346 4861.

  Olge terved ja täname mõistva suhtumise eest!

  Lasteaia juhtkond