30.03.2020 - 03.04.2020 avatud lasteaias valverühmana Linnuhaldja rühm.

Rühmas tööl õpetajad Regina ja Liia ning õpetaja abi Tiivi.

Laste üleandmine toimub Linnuhaldja rühma välisukse juures (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Koolieelikutele eelkooli Kääpa koolis ei toimu.

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele eliis.ee ja lasteaia kodulehe vahendusel.

Info telefonil 5568 2768 ja 5346 4861.

 

Kena kevade jätku!

Olge terved ja täname mõisva suhtumise eest!

Lasteaia juhtkond

 

23.03.2020 - 27.03.2020 avatud lasteaias valverühmana Lillehaldja rühm,  personali koosseisus muudatus: rühmas tööl õpetajad Evi ja Ave ning õpetaja abi Juta.

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele eliis.ee ja lasteaia kodulehe vahendusel.

 Info telefonil 5568 2768 ja 5346 4861.

Lasteaia juhtkond