VÕRUMAA AASTA ÕPETAJA 2018 on Lasva Lasteaed Pargihaldjas Linnuhaldja rühma õpetaja EVE KAUPMEES

Eve väärib tunnustamist, sest ta tahab pakkuda lastele enamat kui õpetaja amet võimaldab. Tema jaoks on iga laps hindamatu väärtus ja lapse arendamine, kujundamine on tema kui õpetaja südame asi. Armastust laste ja õpetaja töö vastu on märgata ja  tunda hetkest, mil astud rühmaruumi uksest sisse. Eve valiti meie lasteaia projektõppe motivaatoriks ja AASTA PARGIHALDJAKS. Ta on usaldusväärne, positiivne, põnevate ja huvitavate ideedega meeskonnaliige, vaatamata oma noorusele on eeskujuks paljudele kolleegidele.

PALJU ÕNNE!

Heategu Pargihaldjatele

Pargihaldja lasteaeda rõõmustab juba mitu kuud Rõuge kihelkonnavärvides triibuline aed ja vahva värviline mänguväljak.

Eriline tänu selle eest kuulub Swedpanga töötajatele, kes olid kevadel väga töökad ja visad ning vedasid liivakastidesse 100 kärutäit liiva, lõpetasid ronimismäe ehitamise ja palju muud. Lisaks anti nende poolt üle lasteaiale kingituseks mitmesuguseid spordivahendeid.

Suur tänu mänguväljaku mitmekesistamise eest ka Pargihaldja lasteaia personalile, lapsevanematele, Rutta Sarikule ja Marko Alekaskile.

Kingitus EV 100

HTM INFOKIRI

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, 
kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; 
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas. 

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu) 
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165

Head vanemad! Saate tutvuda: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

§ 5. Nõuded menüü koostamisele vaata: Menüü