• Võru valla AASTA LASTEAIAÕPETAJA nominent Jana Kammer

  Jana on pühendunud rühmaõpetaja kes arvestab õpetamisel, et iga laps saaks kasutada oma loovust ja isikupära ning jõuaks selle kaudu positiivse tulemuseni.Ta lähtub põhimõttest, et toetav õhkkond ja kindlustunne on lapse toimetuleku ja kasvamise aluseks. Õppekasvatustöö rikastumiseks kasutab ta liisusalme, riime, näpumänge ja erinevaid lugusid. Ta jutustab, mängib ja näitleb koos lastega. Lugude kaudu kujundab Jana lastes väärtushinnanguid ja südametarkust. Kasutab õppetegevustes võrokiilt ning propageerib seda kogu lasteaias ja vanemate seas.
  Jana on usaldusväärne meeskonnaliige, kes oma pühendumuse ja huvitavate ideedega on kolleegidele eeskujuks. Ta on väga hea kuulaja, vajadusel juhendab ja nõustab kolleege, jagab lahkelt materjale, planeerib oma tegevusi koostöös paarilise, muusika õpetaja, logopeedi ja õpetaja abiga.
  Lapsevanemad peavad õpetaja Janat suurepäraseks õpetajaks.

 • Võru valla AASTA LASTEAIAÕPETAJA nominent Siret Väär

  Siret on õpetaja, kes teeb oma tööd nii, et seda naudivad peale tema ka lapsed, lapsevanemad ja kolleegid. Tema õppetegevused on läbi mõeldud, kõik lapsed rühmas tunnevad end olulise ning vajalikuna. Ta julgustab lapsi ise tegutsema, üha uuesti proovima ning rõõmustab koos lapsega õnnestumise üle. Siret märkab ja toetab igat last, oskab suunata headele tegudele, paneb tähele igaühe erisusi ja loovust ning loob turvalise keskkonna iga lapse arenguks. Siret kasutab projektõppe metoodika põhimõtteid ja propageerib aktiivset liikumist.
  Siret on kolleegina tõeline partner: toetab, nõustab, abistab ja annab adekvaatset tagasisidet on täpne ning sõnapidaja.
  Siret on laste ja lastevanemate poolt palavalt armastatud: ettevõtlik, inspireeriv ja äärmiselt tore õpetaja. Ta oskab liita lapsevanemaid ja luua üksteisest hooliva ning lugupidava õhkkonda vanemate seas.

LASVA LASTEAED PARGIHALDJAS OSALES 23.09-27.09.2019 EESTI OLÜMPIAKOMITEE JA ÜHENDUS SPORT KÕIGILE ALGATATUD SPORDINÄDALAL. 

25.09.2019 toimus laste jooga saalis, läbiviijaks õpetaja Liia, kaasalööjateks veel Triibuliine koos jänes Hopsiga. Seejärel toimusid sportlikud tegevused õues Triibuliine ja jänes Hopsi eestvedamisel. Õhtupoolikul lastele järele tulles oli peredel võimalus orienteeruda ja lahendada Haldjariigi saladus ning salakirja lahendajaid ootas üllatus.

23.09-25.09.2019 valmistasid lapsed rühmades tervislikke smuutisid ja salateid.

Pildid vt galerii Spordinädal

 

VÕRUMAA AASTA ÕPETAJA 2018 on Lasva Lasteaed Pargihaldjas Linnuhaldja rühma õpetaja EVE KAUPMEES

Eve väärib tunnustamist, sest ta tahab pakkuda lastele enamat kui õpetaja amet võimaldab. Tema jaoks on iga laps hindamatu väärtus ja lapse arendamine, kujundamine on tema kui õpetaja südame asi. Armastust laste ja õpetaja töö vastu on märgata ja  tunda hetkest, mil astud rühmaruumi uksest sisse. Eve valiti meie lasteaia projektõppe motivaatoriks ja AASTA PARGIHALDJAKS. Ta on usaldusväärne, positiivne, põnevate ja huvitavate ideedega meeskonnaliige, vaatamata oma noorusele on eeskujuks paljudele kolleegidele.

PALJU ÕNNE!

Heategu Pargihaldjatele

Pargihaldja lasteaeda rõõmustab juba mitu kuud Rõuge kihelkonnavärvides triibuline aed ja vahva värviline mänguväljak.

Eriline tänu selle eest kuulub Swedpanga töötajatele, kes olid kevadel väga töökad ja visad ning vedasid liivakastidesse 100 kärutäit liiva, lõpetasid ronimismäe ehitamise ja palju muud. Lisaks anti nende poolt üle lasteaiale kingituseks mitmesuguseid spordivahendeid.

Suur tänu mänguväljaku mitmekesistamise eest ka Pargihaldja lasteaia personalile, lapsevanematele, Rutta Sarikule ja Marko Alekaskile.

Kingitus EV 100

HTM INFOKIRI

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, 
kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; 
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas. 

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu) 
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165

Head vanemad! Saate tutvuda: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

§ 5. Nõuded menüü koostamisele vaata: Menüü