Lasteaia juhtmõte, eesmärgid 2018/19

Juhtmõte: Arvestame kaaslase värvika poolega, aitame sõpru väga hea meelega.

Märksõnad: lapsest lähtumine, loovus, mängulisus, sotsiaalsed oskused-üksteisega arvestamine, erivajadustega lapsed ind töö - ka andekamad lapsed

 Eesmärgid:

  • Laps on loov, mänguline, aktiivne tegutseja ning huvitub loodusest, ümbritsevast, väärtustab Eesti kultuuritraditsioone.
  • Laps hoolib kaaslastest ning on rõõmus ja terve.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.
  • Lasteaias kasutatavad uued aktiivõppemeetodid (projektõpe, oskuste õpe, avastusõpe) toetavad lapse arengut, õpi- ja mänguhuvi ning võimaldavad lapsel ise maailma avastada ja kogeda.
  • Lapse arengut toetab positiivne ja arvestav lasteaia personali ja lapsevanemate vaheline koostöö.
  • On loodud turvaline ja mitmekülgne kasvukeskkond, tagades laste vaimse ja füüsilise tervise, heaolu, tasakaalu.