Lasva Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422102019004