Lasteaia missioon
Meie lasteaias saab iga laps arendavas, turvalises ja sõbralikus keskkonnas olla laps ning
minna kooli enesekindlana, kaaslastega arvestava ja õpihimulisena.

Visioon
Meie lasteaed on kõige lapsesõbralikum, mängulisem ja turvalisem koht lapse kasvamiseks ja
arenemiseks.

Moto: Laps teeb kõike, mida ta suudab ja oskab, ise.