Direktor Inge järvpõld
E-POST: inge@lasva.ee
TEL: 789 8338, 506 9596

Õppealajuhataja Piia Narvik
E-POST: piia.narvik@hotmail.com
TEL: 53464861

Muusikaõpetaja Annika Eliste

Eripedagoog Jane Pokk

Majahoidja/koristaja Merike Ojaste

 

RÜHMAD

Linnuhaldja rühm
Õpetaja: Liia Laanekivi
Õpetaja Eve Kaupmees
Õpetaja abi: Tiivi Maask
E-POST: linnuhaldjaryhm@gmail.com
TEL: 5370 6173

Pilvehaldja rühm
Õpetaja: Evi Ivanova
Õpetaja: Reneth Viirok
Õpetaja abi: Kerli Lill
E-POST: pilvehaldjas@gmail.com
TEL: 5359 3416 

Putukahaldja rühm
Õpetaja: Sirle Maripuu
Õpetaja: Maire Juhkam
Õpetaja abi: Juta Mõttus
E-POST: putukahaldjaryhm@gmail.com
TEL: 5919 9230

Lillehaldja rühm
Õpetaja: Siret Väär
Õpetaja: Jana Kammer
Õpetaja abi: Pille täht
E-POST: lillehaldjaryhm@gmail.com

Metsahaldja rühm
Õpetaja: Ave Taalvelt
Õpetaja: Terje Puniste
Õpetaja abi: Merike Meikar
E-POST: metsahaldjaryhm@gmail.com
TEL: 782 8151