Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist 2017 asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on:

  • õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
  • järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
  • õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; 
  • teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;
  • info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas. 
  • Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu) 

Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165