Rühmade tutvustus

Pargihaldja lasteaias on esmatähtis laps, kes saab õppida kõikide meelte kaudu ja läbi oma kogemuste. 2017-18 õppeaastast hakkasime rakendama lasteaias projektõpet. Lastega hommikuringides arutledes kui ka igapäeva tegevust jälgides selgub, mille vastu on antud hetkel lastel huvi ning seda siis koos uurima ja õppima hakataksegi. Projektõpe võimaldab kasutada rühmades väga palju erinevaid õppemänge, tegeluskaste kui ka kaasaegset tehnikat. 

Linnuhaldjate rühmas Koduloomade projektis näiteks sai projektori abil lastele seina peale näidata, kui suur on päris hobune. Lapsed joonistasid selle ka paberile. Nii sai rühm oma hobuse nimega Kusti. Laste jaoks oli Kusti nii tähtis, et teda käisid lapsed iga päev paitamas ja mängult süüa pakkumas. Multifilme meeldib kõigile lastele vaadata. Linnuhaldjad oma viimase projekti raames tegid lastega ise multifilmi. Lapsed joonistasid tegelased, kujundasid tausta ja pildistasid kokku 191 pilti. Need pildid sai arvuti programmi abil liikuma panna ja lapsed andsid ise tegelastele ka hääle. Nii said nad ise omal käel proovida, kui palju tööd peab ühe multifilmi tegemisel tegema. Aga tulemus oli seda väärt. Uhkusega kutsuti lasteaia teised rühmad Linnuhaldja kinno multifilmi „Kevad“ esilinastusele. Putukahaldja rühma õpetaja eestvedamisel said lapsed hiljuti huvitava kogemuse osaliseks, märgata kevadet läbi kaamerasilma, millest valmis näitus: Kevad südames.

Putukahaldja rühm on sobitusrühm, kus samuti läbi projektõppe toetame erivajadustega laste individuaalset arenemist ja sobitumist nii ajas kui ruumis. Tugihaldjas (eripedagoog) jõuab iga lapseni oma rahuliku, südamliku ja rõõmsameelse olekuga. Temaga soovib koos olla iga lasteaialaps.

Lillehaldja rühma üheks eripäraks on kord nädalas toimuvad tegevused võro keeles. Oleme liitunud Võru Instituudi juures tegutseva keelepesaga. Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema.

Metsahaldja rühma lapsed on tõelised õuelapsed, kellele meeldib õues õppida ja seal tegutseda iga ilmaga.  Imeline loodus Lasva lasteaia ümbruses annab suurepärased võimalused õuesõppeks.

Laste tervise tugevdamine toimub tervisekasvatuse ja liikumistegevuste kaudu. Käime tihti lähedalasuvas pargis ja metsas õppekäikudel ja matkal, samuti järve ääres vetehaldja elu ja tema asukaid uudistamas. Talviseks kelgutamiseks on meil olemas laugemad künkad väiksematele kui ka kõrgemad suurematele.

Lastel on võimalus osa võtta erinevatest huviringidest: tantsuring, jalgpall, spordiring SEPS, lugemisring Lugemislust.