• Lasva Lasteaed on saanud toetuse 2020/2021 õa HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKTILE PROGE TIIGRI SEADMETE SOETAMISEKS: MAASTIKUROBOTID (2TK), MATATALAB PRO SET, LEGO EDICATION CODING EXPRESS, TAHVELARVUTI.


    Lasva Lasteaed on saanud toetuse 2018/2019 HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKTILE PROGE TIIGRI SEADMETE SOETAMISEKS BEE-BOT MESIMUMM-PÕRANDAROBOTID JA MATID.

    Projekt toetab digiõpet. Bee-bot seadmete ja alusmattide abil soovitakse arendada Pargihaldja lasteaia laste õpioskusi koolieelses eas. Bee-Bot nutirobotid kujutavad endast kõige algelisemal tasemel programmeerimisõpetust, kuid saab ka kasutada eri, nii tähtede, numbrite, kujundite ja värvide jm tundma õppimisel. Lisaks aitavad nutirobotid arendada loogilist mõtlemist, arendada ruumitaju ja orienteerumist tasapinnal, eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost. Tekitab lastes suurenenud huvi õppimise vastu, sest toimub eluliste asjade õpetus läbi mängu. Vastavasisuliste tegevuste lõimimine õppetöösse erinevates ainevaldkondades aitab saavutada paremaid õpitulemusi.

  • Lasva Lasteaed Pargihaldjas on saanud 2018 a toetuse projektile EV 100 "Igal lapsel oma pill". Soetasime kajon -i ja trummipulgad.
    Kingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

  • Lasva lasteaed on saanud toetuse projektile nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0019 "Koos teiega sobitun kohas, ajas ja ruumis" kogumaksumusega 168532 eurot, millest toetuse suurus on 124890 eurot. Projekt toetab sobitusrühma loomist mille sihtgrupiks on erivajadusega lapsed. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Lasva valla eelarvest. Alates jaanuarist 2018 on projekti koostööpartneriks ja toetajaks Võru
    Vallavalitsus.