Valla eelarvest toetuste maksmise kord:

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017442?leiaKehtiv

 

Lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldus

1-1.5-002 (25.01.2013) LISA Lasva valla lasteaia Pargihaldjas muude kulude vanemate poolt kaetava osa suurus ja maksmise kord (2)

2-1.5-01 (05.03.2012) Lasva valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise kord uus(2012)

Lasteaia muude kulude suurus ja maksmise kord.pdf