Pereõhtu Laske mardid sisse tulla...

Lasva Valla Lasteaias Pargihaldjas toimus 8.novembril 2017 isadepäeva raames pereõhtu Laske Mardid sisse tulla… . Külla tulidki mardisandid, kes uurisid laste oskusi tähtede ja numbrite tundmises, sõnade kokku lugemises, samuti esitasid mõistatusi. Lapsed said kõigega suurepäraselt hakkama. Mardid jagasid meile viljaõnne ja rahaõnne. Lõpuks tantsiti üheskoos lõbusat tantsu. Mardisantideks olid tublid hoolekogu liikmed Katrin Volman, Kairi Lilleaed, Katri Kaiv.

Seejärel suunduti rühmadesse, kus algas pastelde õpituba. Õpitoas hakati valmistama ühiselt, õpetajate juhendamisel, lastele pastlaid. Töö oli aeganõudev, kuid kõik olid usinad ning tublid ja valmisidki pastlad, millega lapsed saavad minna lasteaia jõulupeole.