3-4 a lapse kõne arendamine

 

Keskkond, milles laps kasvab, on talle eeskujuks. Liivasel pinnasel, tuule ja tormi käes, õitsevad üksikud lilled, kuid mullasel pinnasel, piisava vihma ja päikesega, on õisi rikkalikult. Kuidas õpetada last nii, et ta ise õpiks, et temas säiliks hool ja huvi kõige elava vastu, soov avastada ja rohkem teada saada? Mida saan mina ema/isana teha, et luua lapsele turvaline ja toetav keskkond kasvamiseks ja avastamiseks?

3-aastase lapse kõne on täiskasvanule mõistetav. Ta väljendab end 3- 4 sõnaliste lausetega (nt. See on suur. See on punane auto. Mina tahan palli. Tahan õue minna). Kõnes võivad esineda grammatilised vead.  Räägib sellest, mida näeb, kuuleb, kogeb siin ja praegu.  Võib esineda häälikute asendamisi, keerukate sõnade hääldamisel sõnade lihtsustamist (nt taktol, keput- ketsup, inime- inimene). Raskusi võivad valmistada häälikud r, s, k, j, v. Küsib küsimusi, soovib rääkida ja teada saada (nt Mis see on?, Miks?). 

Soovitusi 3-4 aastase lapse kõne arendamiseks:

- erinevate hääldusmängude mängimine. Silpide kordamine, sõnade kordamine(nt. app, sii, saa, soo, sakk, pakk, ada-ata, oba-opa, la-laa, sall-sill, sell- mull, saba-sapa jne);

- raamatute vaatamine, piltide kirjeldamine emotsionaalselt (kui vanem elab tegevusse sisse ning tunneb ise huvi, siis see tekitab ka lapses huvi. nt Oi, vaata, siin on nii väike poiss. Otsi veel üks väike poiss. Kes on suurem, kas poiss või tüdruk? Näe, tüdruk on rõõmus. Miks?)

- küsimuste küsimine lapselt erinevate tegevuste käigus (Mille selga paned? Kas need on samasugused? Kas need on sama suured? Miks?) Tähelepanu juhtimine erinevatele helidele, lõhnadele, objektidele (nt Vaata, lund sajab. Kas sulle meeldib lumi? Kas väljas on valge või pime? Praegu on õhtu/hommik);

- lapse kaasamine erinevatesse igapäevategevustesse (poes käimine, asjade leidmine poest, koristamine, riidesse panemine) iseseisvuse suurendamine nendes tegevustes, numbrite mõistmine;

- koosolemine, uurimine ja avastamine, mängimine (pilvede, tähtede, looduse või vaikuse märkamine).

- kui laps ütleb midagi valesti, siis korrata korrektselt öeldu. Pidev negatiivne hinnang võib mõne lapse puhul mõjuda lapse enesehinnangut lõhkuvalt ( nt negatiivne näide. Ära ütle valesti. Kas sa ei oska ilusti rääkida?)

Näited on illustreerivad, enda kogemused ning leidlikkus on võtmeks.