Hoolekogu koosseis 2019/20

 

Lastevanemate esindajad: 

Katrin Volman - hoolekogu esimees

Marek Viitkin 

Kairi Lilleaed

Kairi Aaspere

Lasteaiaõpetajate esindaja: 

Ave Taalvelt

Võru Vallavalitsuse esindaja: 

Piret Otsatalu

Hoolekogu otsused 31.08.20

Hoolekogu otsused 04.06.20

Hoolekogu 12.12.2019 – otsused

Hoolekogu 27.08.2019 otsused

Hoolekogu 29.01.2019 – otsused

Hoolekogu 12.02.2018

Protokoll 1, 19.10. 2017

Hoolekogu koosoleku protokoll 24.08.17