Hoolekogu koosseis 2018/19

 

Hoolekogu esimees: Katrin Volman

Putukahaldja rühma esindaja: Taavet Kojus

Lillehaldja rühma esindaja: Kairi Lilleaed

Metsahaldja  rühma esindaja: Katrin Volman

Linnuhaldja rühma esindaja: Kairi Aaspere

Lasteaiaõpetajate esindaja: Ave Taalvelt

Vallavalitsuse esindaja: Piret Otsatalu

Hoolekogu 27.08.2019 otsused

Hoolekogu 29.01.2019 – otsused

Hoolekogu 12.02.2018

Protokoll 1, 19.10. 2017

Hoolekogu koosoleku protokoll 24.08.17