Hoolekogu koosseis 2017/18

Hoolekogu esimees: Katrin Volman

Putukahaldja rühma esindaja: Marju Nool

Pilvehaldja rühma esindaja: Kairi Lilleaed

Lillehaldja rühma esindaja: Ave Kõlli

Metsahaldja  rühma esindaja: Katrin Volman

Linnuhaldja rühma esindaja: Katri Kaiv

Lasteaiaõpetajate esindaja: Eve Kaupmees

Vallavalitsuse esindaja: Piret Otsatalu

Hoolekogu 12.02.2018

Protokoll 1, 19.10. 2017

Hoolekogu koosoleku protokoll 24.08.17