Lasva Lasteaed Pargihaldjas ootab oma rõõmsameelsesse ja sõbralikku perre tööle lasteaiaõpetajat 1,0 ametikohta (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja), kellel on kvalifikatsioonile vastav haridus ja omab projektõppe kogemust.

Kandideerimise tähtaeg 10.06.2019.

Tööle asumine 01.08.2019
 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt inge@lasva.ee või postiga Lasva Lasteaed Pargihaldjas, Palo tee 32, Lasva, Võru Vald, 65401 Võrumaa, direktor Inge Järvpõld 
Lisainfo: 55682768